01_cows.jpg02_slide_lammkrona.jpg03_lamm.jpg04_meat1.jpg05_landscape.jpg06_moose.jpg06_slide_lamb.jpg

Grunden till ett bra kött
börjar i urvalsprocessen

För att få ett bra kött ska det tas från riktigt slaktmogna djur. Fettet är smakbärare och ska med fördel finnas både utanpå slaktkroppen och insprängt i köttet.

Det viktiga insprängda fettet, även kallat marmorering, gör att köttet får en godare smak. Det insprängda fettet kommer senare i djurets utveckling och det förekommer därför i större utsträckning på djur som fötts upp lite långsammare. Det finns fler kvigor, ungkor, kor och stutar än tjurar som är marmorerade och därför köper Kils Slakeri bara in denna typ av djur.


betser casino casino online bonusar