01_cows.jpg02_slide_lammkrona.jpg03_lamm.jpg04_meat1.jpg05_landscape.jpg06_moose.jpg06_slide_lamb.jpg

Hängmörning - ett gammalt hantverk
som höjer kvaliteten

Förr i tiden var hängmörat kött mycket vanligt. Mörningen är en process som sker inne i köttet med hjälp av dess egna enzymer. De bryter ner proteiner i celler och bindväv, så köttet blir mört.

Vid hängmörning låter vi hela köttet hänga, med ben, i ett kylrum med låg temperatur på ca 2-4 grader och med 85% luftfuktighet. Processen går fortare vid högre temperaturer och långsammare vid låga. I vår bransch brukar vi prata om dygnsgrader och minst 40 dygnsgrader behövs för att köttet ska bli riktigt mört. Ett kött som tex lagras i 4 grader i 14 dagar blir 14 x 4 = 52 dygnsgrader.

I samband med mörningsprocessen dunstar även vatten från köttet (färskt kött innehåller upp till 75% vatten). Köttet lättar då i vikt med cirka 17% (jämför man köttpriset i handeln bör man tänka på att man betalar för en hel del vatten). Det hängmörade köttet får en helt annan karaktär och går inte att jämföra med ohängt kött, både vad gäller smak och konsistens.

betser casino casino online bonusar